Forskning

Till institutets forskningsområden hör antikens och medeltidens historia, klassisk filologi, arkeologi och konsthistoria, liksom annan humanistisk forskning med Italien i fokus. 

Direktörens och forskarlektorns forskningsprojekt har en central ställning inom forskningsverksamheten.

Stiftelsen som driver Finlands Rom-institut stöder forskare i olika karriärskeden genom att bevilja stipendier för forskning i Rom.

Institutet publicerar också en vetenskaplig publikationsserie, Acta Institututi Romani Finlandiae, och har ett vetenskapligt bibliotek.

Institutet bidrar till populariseringen av vetenskap bland annat genom sin podcast Parlatorio och bloggen Fenestra Finnorum (på finska).