Forskning

Till institutets forskningsområden hör antikens och medeltidens historia, klassisk filologi, arkeologi och konsthistoria, liksom annan humanistisk forskning med Italien i fokus. 

Direktörens och forskarlektorns forskningsprojekt har en central ställning inom forskningsverksamheten.

Stiftelsen som driver Finlands Rom-institut stöder forskare i olika karriärskeden genom att bevilja stipendier för forskning i Rom.

Institutet publicerar också en vetenskaplig publikationsserie, Acta Institututi Romani Finlandiae, och har ett vetenskapligt bibliotek i Villa Lante.

Institutet bidrar till populariseringen av vetenskap bland annat genom sin podcast Parlatorio och bloggen Fenestra Finnorum (på finska).