Fenestra Finnorum

I bloggen Fenestra Finnorum kan du läsa om Finlands Rom-institut i Villa Lante till vardags och fest. Inläggen berättar om vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet i Rom ur olika perspektiv, diskuterar olika kulturella upplevelser vid institutet och i staden samt reflekterar över intressanta aspekter av det dagliga livet i Italien. Skribenterna är medarbetare, forskare, konstnärer och andra besökare på Villa Lante.

Länk till bloggen