Post doc-stipendium

Stipendiet beviljas till en post doc-forskare, vars forskning anknyter till antikens Rom, antikens efterverkningar eller Medelhavsområdets immateriella eller materiella kultur. 

Stipendiesumman är 9 000 euro, och stipendiet är avsett för att täcka resekostnader till Rom och en cirka tre månader lång arbetsperiod, varav minst hälften ska genomföras i Rom. Stipendiet ska användas under påföljande år, dvs. året efter att stipendiet beviljats. Post doc-stipendiaten har rätt att bo vid Finlands Rom-institut under arbetsperioden till forskarpris. Stipendiaten har ett eget rum på Villa Lante och får använda institutets gemensamma kök och badrum.

Ansökningstiden för post doc-stipendiet infaller årligen i oktober–november. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats och i sociala medier. Beslut om beviljande av stipendier fattas av stiftelsens styrelse på styrelsemötet i december.

Stipendiet utdelas tack vare privata donationer till forskningsverksamheten vid Finlands Rom-institut.

Post doc-stipendiat år 2024 är FD Samuli Simelius.