Pro gradu-stipendium

Pro gradu-stipendiet beviljas till en student som skriver sin pro gradu-avhandling. Avhandlingens ämne ska anknyta till antikens Rom, antikens efterverkningar eller Medelhavsområdets immateriella eller materiella kultur. 

Stipendiesumman är 1 500 euro, och stipendiet är avsett för att täcka resekostnader och en arbetsperiod i Rom i cirka en månad. Pro gradu-stipendiaten får gratis boende vid institutet under stipendieperioden. Stipendiaten har ett eget rum på Villa Lante och får använda institutets gemensamma kök och badrum.

Ansökningstiden för pro gradu-stipendiet infaller årligen i januari–februari. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats och i sociala medier. Beslut om beviljande av stipendier fattas av stiftelsens styrelse på styrelsemötet i mars. Stipendiet finansieras genom det allmänna understöd som institutet får av undervisnings- och kulturministeriet.

Pro gradu-stipendiat år 2022 var HuK Heidi Moisio.