Villa Lante

Villa Lante är en av de bäst bevarade renässansvillorna i Rom. Såväl Villa Lante som Villa Madama utgör värdefulla exempel på både byggnadskonst av Rafaels skola i Rom och guldåldern för släkten Medicis påvar på 1500-talet. Under sin långa historia har byggnaden bland annat tjänat som sommarbostad för romerska aristokrater och som internationell kultursalong. År 1950 köpte den finska staten villan med bistånd av Amos Anderson, grundaren av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae, och i april 1954 inledde institutet sin verksamhet.

Villa Lantes fasad.