Tillgänglighetsutlåtande


Institutum Romanum Finlandiae
Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.irfrome.org och har uppdaterats 16.3.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Vi har bedömt tillgängligheten själv.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

2. Oproportionell börda

Alla publikationer som institutet digitaliserat är inte i tillgängligt format, till exempel gamla publikationer vars ursprungliga textfil inte längre finns tillhanda.

Har du stött på brister i tillgängligheten i vår webbtjänst? Berätta det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ta kontakt via e-post:

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mera om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas på regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi

telefon (växel) 0295016000