Vetenskaplig kurs

Den vetenskapliga kursen riktar sig till studenter som slutför sina ämnesstudier eller skriver sin pro gradu-avhandling samt nyutexaminerade. Den ger studenter som inriktar sig på antikvetenskap fördjupade kunskaper i antikforskningens metoder och material. I kursen ingår föredrag av institutets forskare och gästforskare som presenterar sina forskningsämnen. Gruppen gör exkursioner i syfte att fördjupa deltagarnas kunskaper om arkeologiska besöksmål och museer i Rom med omnejd.

Kursens tema anknyter till direktörens forskningsprojekt och in programmet ingår en föreläsningsserie som tangerar det gemensamma temat. Deltagarna skriver en relativt omfattande vetenskaplig studie, som behandlas i seminariediskussionerna. I kursen ingår också kortare skriftliga och muntliga uppgifter. Programmet omfattar även besök till andra utländska vetenskapsinstitut i Rom samt deras bibliotek.

Till varje kurs antas sju studenter från finländska högskolor. I antagningen betonas de sökandes studieinriktning och intresse för antikforskning samt studieframång. Deltagarna beviljas ett stipendium och gratis boende på institutet.

Kursens längd är 12 veckor och den ordnas i februari-maj. Kursen motsvarar en studieprestation på 25 studiepoäng. Vart tredje år etableras en forskningsgrupp bestående av studenter från de två senaste vetenskapliga kurserna för att genomföra ett forskningsprojekt under ledning av institutets direktör.

Ansökningstiden till kursen är i augusti-september. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats.

Studenter i Rom.