Publikationer

Institutet har en egen publikationsserie, Acta Instituti Romani Finlandiae. Publikationen innehåller studier av institutets direktörer och deras arbetsgrupper, konferenspublikationer och andra forskningsstudier inom institutets huvudsakliga vetenskapsområden.

Utöver denna publikationsserie har institutet också gett ut enskilda verk, exempelvis om Villa Lantes historia.