Stiftelse

Verksamheten vid Finlands Rom-institut upprätthålls och utvecklas av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae sr. som är registrerad i Finland.

Stiftelsens stadgar (pdf)

STYRELSEN

Högsta beslutanderätt i ärenden som gäller stiftelsen och institutet utövas av stiftelsens styrelse.

Styrelsen 2024 består av följande personer:

Docent Katariina Mustakallio (ordförande)
Senior fellow Timo Viherkenttä (delegationens ordförande)
JD Sakari Wuolijoki (viceordförande)
Professor Kirsi Saarikangas (viceordförande)
Prorektor Marjo Kaartinen
Direktör Kalle Korhonen
Professor Mika Lavento
Professor Päivi Pahta
Biträdande professor Panu Savolainen
Placeringsdirektör Kari Vatanen

DELEGATIONEN

Stiftelsens och institutets verksamhet stöds och främjas också av en delegation som består av representanter för de humanistiska vetenskaperna, utbildningsväsendet och näringslivet.

Delegationen 2024 består av följande personer:

Senior fellow Timo Viherkenttä (ordförande)
Direktör Tuija Brax (vice ordförande)
Vd Mikko Myllykoski (vice ordförande)
Professor Antti Arjava
Institutets direktör, docent Ria Berg (självskriven medlem som institutets direktör)
Vd Stefan Björkman
Professor Christer Bruun
Överbibliotekarie emeritus Kai Ekholm
Överbibliotekarie Cecilia af Forselles
Forskningsdirektör Päivi Happonen
Professor Tuomas Heikkilä
Styrelseordförande Erkki Helaniemi
Kompositör Eero Hämeenniemi
Förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen
Undervisningsråd Kristina Kaihari
Huvudredaktör Matti Kalliokoski
Professor Arja Karivieri
Rektor Jukka Kola
Vd Hille Korhonen
Riksdagsledamot Hanna Kosonen
Konstnär, professor Tero Laaksonen
Generalsekreterare Tuomas M.S. Lehtonen
Lagman Pekka Merilampi
Professor Outi Merisalo
Vd Marjo Miettinen
Akademiforskare Timo Miettinen
Ombudsman Arto Mäenmaa
Facklitterär författare Marjo T. Nurminen
Professor Heikki Pihlajamäki
Bildkonstnär Mari Rantanen
Statssekreterare Laura Rissanen
Rektor emerita Aino Sallinen
Enhetsdirektör Liisa Savunen
Lektor Virpi Seppälä-Pekkanen
Utrednings- och informationsdirektör Marjo Timonen
Rektor Raija Vahasalo
Stadsdirektör Ritva Viljanen
Vd Merja Ylä-Anttila

Stiftelsens ombudsman är styrelsens och delegationens sekreterare.