Stiftelse

Verksamheten vid Finlands Rom-institut upprätthålls och utvecklas av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae sr. som är registrerad i Finland.

Stiftelsens stadgar (pdf)

STYRELSEN

Högsta beslutanderätt i ärenden som gäller stiftelsen och institutet utövas av stiftelsens styrelse.

Styrelsen 2023 består av följande personer:

Docent Katariina Mustakallio (ordförande)
Senior fellow Timo Viherkenttä (delegationens ordförande)
Vd Jussi Laitinen (I viceordförande)
Professor Kirsi Saarikangas (II viceordförande)
Professor Ulla-Maija Forsberg
Prorektor Marjo Kaartinen
Professor Mika Kajava
Professor Mika Lavento
Biträdande professor Panu Savolainen
JD Sakari Wuolijoki

DELEGATIONEN

Stiftelsens och institutets verksamhet stöds och främjas också av en delegation som består av representanter för de humanistiska vetenskaperna, utbildningsväsendet och näringslivet.

Delegationen 2023 består av följande personer:

Senior fellow Timo Viherkenttä (ordförande)
Professor Antti Arjava
Institutets direktör, docent Ria Berg (självskriven medlem som institutets direktör)
Vd Stefan Björkman
Direktör Tuija Brax (vice ordförande)
Professor Christer Bruun
Professor Marcus Castrén
Överbibliotekarie emeritus Kai Ekholm (vice ordförande)
Överbibliotekarie Cecilia af Forselles
Forskningsdirektör Päivi Happonen
Professor Tuomas Heikkilä
Styrelseordförande Erkki Helaniemi
Kompositör Eero Hämeenniemi
Förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen
Undervisningsråd Kristina Kaihari
Huvudredaktör Matti Kalliokoski
Professor Arja Karivieri
Rektor Jukka Kola
Vd Hille Korhonen
Riksdagsledamot Hanna Kosonen
Konstnär, professor Tero Laaksonen
Generalsekreterare Tuomas M.S. Lehtonen
Lagman Pekka Merilampi
Professor Outi Merisalo
Vd Marjo Miettinen
Vd Mikko Myllykoski
Ombudsman Arto Mäenmaa
Facklitterär författare Marjo T. Nurminen
Professor Heikki Pihlajamäki
Bildkonstnär Mari Rantanen
Rektor emerita Aino Sallinen
Enhetsdirektör Liisa Savunen
Lektor Virpi Seppälä-Pekkanen
Utrednings- och informationsdirektör Marjo Timonen
Rektor Raija Vahasalo
Stadsdirektör Ritva Viljanen
Kansler Thomas Wilhelmsson
Vd Merja Ylä-Anttila

Stiftelsens ombudsman är styrelsens och delegationens sekreterare.