Forskarlektorns forskningsprojekt

I sitt forskningsprojekt Emotions in Latin Epigraphy undersöker institutets forskarlektor Tuomo Nuorluoto latinska inskrifter från antiken ur ett känslohistoriskt perspektiv. Han undersöker framför allt på vilka sätt man kunde uttrycka och väcka känslor i olika epigrafiska kontexter och för vilket syfte.

Inskrifter utgör ett viktigt källmaterial på grund av dess stora mängd samt dess breda spridning inom olika samhällsgrupper och i olika geografiska områden. Nuorluoto undersöker å ena sidan inskrifter för att förstå romersk känslohistoria och å andra sidan hur känslor uttrycktes för att förstå romarnas epigrafiska kultur. I detta avseende är det viktigt att beakta inte endast inskrifternas språkliga innehåll utan även deras monumentala och spatiala aspekter.

Nuorluoto är bl.a. intresserad av inskrifter som direkt tilltalar läsaren med syfte att påverka deras känslor (t.ex. genom att manipulera den avlidnas röst), känslornas genusaspekter under antiken och hur man kunde bygga och upprätthålla emotionella samhällen med hjälp av offentliga inskrifter som media.