Kurser för lärare

Lärarföreningar kan ansöka om rätt att ordna kurser för lärare på institutet. Kursens längd är två veckor och den arrangeras vanligen i juni. Antalet deltagare kan vara högst åtta och deltagarna beviljas gratis boende på institutet. Kursdeltagarna får också undervisning av institutets vetenskapliga medarbetare.

Kursprogrammet baserar sig delvis på institutets regelbundet återkommande kursavsnitt, men vi strävar efter att skräddarsy innehållet enligt varje grupps särskilda önskemål. Programmet utgår från att stifta bekantskap med det historiska Rom och dess arv genom rundturer till viktiga historiska besöksmål i Rom med omnejd, såsom arkeologiska områden och museer. En utflykt utanför Rom kan också arrangeras enligt kursdeltagarnas intressen. Lärarnas särskilda intressen kan beaktas i den mån det är möjligt genom att arrangera besök exempelvis till skolor.

Institutet har arrangerat fortbildningskurser för ämneslärare inom institutets centrala discipliner i juni alltsedan verksamheten inleddes: den första kursen ordnades 1955 och var riktad till “läroverkslärare i latin, historia och kyrkohistoria“. Vi har arrangerat kurser särskilt för lärare i historia, religion, bildkonst och latin, men också bland annat för medlemmar i föreningen Opettajain jatko-opintoyhdistys, geografilärare och studiehandledare.

Ansökningstiden är i april, då man ansöker om att få ordna en kurs påföljande år. Institutet informerar om ansökan direkt till lärarförbunden.