Kurser

Institutet erbjuder kurser på olika nivåer med fokus på antikens historia och materiella kultur för universitetsstuderande. Vi ordnar också kurser i anknytning till Rom och Italien under andra epoker samt arkitektur. 

Dessutom ordnar vi årligen en fortbildningskurs för ämneslärare i gymnasiet och grundskolan. Kursen behandlar teman inom institutets centrala vetenskapsområden.

Finländska universitet kan ordna egna kurser vid institutet.

Vi har också producerat en webbkurs (på finska) som riktar sig till gymnasister och alla som är intresserade av antikens Rom: Elämää antiikin Roomassa.