Föreläsningar

Öppna föreläsningar ordnas på institutet ungefär en gång i månaden. De inbjudna föreläsarna är finländska eller italienska forskare inom institutets vetenskapsområden. Föredragen hålls oftast på italienska.

Sedan 2000 ordnas festföreläsningar som fått sitt namn efter institutets grundare Amos Anderson (1878–1961). Föreläsningen hålls en gång om året av en inbjuden forskare inom institutets vetenskapsområden som haft framgång i Finland eller internationellt. Festföreläsningarna ordnas med stöd av Föreningen Konstsamfundet r.f.