Biblioteket

Biblioteket är begränsad i tillfälliga utrymmen, och en del av böcker är i ett temporärt magasin. Bibliotekarie kann beställa böcker ur magasin med några dag dröjsmål.

Institutet har ett vetenskapligt bibliotek med cirka 21 000 volymer. Biblioteket specialiserar sig på antikforskning, särskilt Roms topografi. Biblioteket fungerar som handbibliotek för institutets forskare och man strävar därför efter att anskaffa de viktigaste uppslagsverken inom klassisk filologi, antikens historia, klassisk arkeologi och konsthistoria. Dessutom anskaffas verk av finländska forskare inom humaniora i så bred utsträckning som möjligt. Största delen av bibliotekets cirka 200 tidskrifter fås i utbyte mot serien Acta IRF.

Till institutets bibliotek hör också Fennica-avdelningen som finns i institutets gemensamma vardagsrum, parlatorio. Denna mindre omfattande samling innehåller främst böcker om finländsk konst och arkitektur. Böcker som tillhört personer som tidigare bott på Villa Lante, till exempel Wolfgang och Nadine Helbig, utgör ett intressant inslag i bibliotekets historiska samling.

Bibliotekets tjänster

  • Fritt trådlöst internet.
  • Scanner/kopieringsapparat.
  • Det är tillåtet att fotografera.

Utomstående som vill besöka biblioteket kan komma överens om besöket med institutets bibliotekarie Diana Giofrè.

Böcker lånas inte ut utanför institutet.

Bibliotekets samlingar ingår i de vetenskapliga biblioteken i Roms gemensamma kataloger URBS och URBiS.

Genom URBS-nätverket är biblioteket medlem av World Cat-katalogen och OCLC Art Discovery Group.

Bibliotekets nyhetslista