Övriga publikationer

Opuscula Instituti Romani Finlandiae

Institutet publicerade på 1980-talet fyra volymer i serien Opuscula Instituti Romani Finlandiae, som innehåller vetenskapliga artiklar av institutets medlemmar och publika föredrag vid institutet. Den femte volymen är en pamflett om värdet av humanistisk forskning som utkom 2016.

Böckerna kan beställas hos förläggaren:

Edizioni Quasar  / http://www.edizioniquasar.it


Fotoboken Villa Lante

Arja Karivieri & Simo Örmä (red.), Rom 2018.
ISBN: 978-952-5323-13-9

Boken gavs ut Villa Lantes 500-årsjubileum till ära och innehåller vackra bilder från villan och dess omgivning, textutdrag, dikter och atmosfärer från Gianicolokullen från antiken till våra dagar. Boken sammanställdes i samarbete mellan Finlands Rom-institut, föreningen Villa Lantes vänner och studerande vid yrkesskolan Sataedu. Texterna är på fyra språk (finska, svenska, engelska och italienska).

Boken kan köpas från Finlands Rom-institut och i Finland kan den beställas hos föreningen Villa Lantes vänner (länk till föreningens webbplats).

Villa Lante al Gianicolo (2005)

Boken gavs ut institutets 50-årsjubileum till ära och tematiserar förutom Villa Lantes arkitektur och dekorationsmålningar även för första gången villans senare skeden framför allt under familjen Lantes tid.  Redaktörer är Tancredi Carunchio och Simo Örmä. 

Boken kan beställas hos förläggaren:

Edizioni Quasar  / http://www.edizioniquasar.it