Beställ vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig för institutets e-postlistan får du information av ansökningstider for kurser, stipendier, residens och vakanser samt evenemang i Finland och Rom.