Dataskydd


Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae och Finlands Rom-institut respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi samlar in personuppgifter till exempel i samband med evenemang och av personer som beställer vårt nyhetsbrev samt av personer som ansöker om stipendium eller residensplats.

Personuppgifter behandlas på vår webbplats endast via en skyddad SSL-förbindelse (https://). Uppgifterna skyddas med hjälp av moderna tekniska och organisatoriska metoder och hanteras endast av personer som har till uppgift att behandla personuppgifter.

Den registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran om kontroll av uppgifter ska göras skriftligen och skickas till den registeransvariga. Den registeransvariga har rätt att kontrollera den registrerades identitet i samband med begäran.

Den registrerade kan när som helst be att få sina uppgifter borttagna ur registret och om det inte finns några lagstadgade skyldigheter som hindrar detta, ska uppgifterna raderas utan obefogad fördröjning.

På denna sida används webbanalysverktyget Google Analytics för att samla in uppgifter om hur många användare som besöker sidan och vilka innehåll de intresserar sig för. Vi samlar också in data om vilka länder besökarna kommer från och hur användarna fördelas enligt språk. Google Analytics använder kakor för insamling av data. Du kan förbjuda kakor genom att ändra webbläsarens kakinställningar.

Läs våra dataskyddsbeskrivningar nedan.