INSTITUTUM ROMANUM FINLANDIAE
Finlands Rom-institut

Scrolla ner.

Finlands Rom-institut fokuserar på vetenskaplig humanistisk forskning och undervisning. Till institutets forskningsområden hör antikens och medeltidens historia, klassisk filologi, arkeologi och konsthistoria, liksom annan humanistisk forskning med Italien i fokus. Institutet främjar också konst, särskilt bildkonst, musik och arkitektur. Målet för verksamheten är att främja kunskaper om antikens Rom och kulturarv hos finländarna.

Utöver forskningsprojekt och kurser delar institutet också ut stipendier, driver residensverksamhet för forskare och bildkonstnärer, administrerar ett vetenskapligt bibliotek och ger ut en vetenskaplig publikationsserie. Institutet arrangerar också föredrag, konferenser och vetenskapliga seminarier samt konserter.

Institutet är beläget i den värdefulla renässansvillan Villa Lante som ägs av den finska staten. Verksamheten inleddes år 1954.

Villa Lante renoveras grundligt 2023-2025 och institutet har sitt säte på tillfälliga utrymmen i Via Garibaldi 31.