Institut

Finlands Rom-institut är ett vetenskapsinstitut som har till uppgift att främja i första hand antikforskning och humaniora med fokus på Italien samt konst, meddela undervisning och bistå stipendiater och andra forskare under deras arbetsperioder i Italien. Institutet inledde sin verksamhet 1954 i renässansvillan Villa Lante i Rom.

Villa Lante renoveras grundligt 2023-2025 och institutet har sitt säte på tillfälliga utrymmen i Via Garibaldi 31.

För verksamheten ansvarar den finländska stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Stiftelsen får sin grundfinansiering av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom erhåller den stipendier av finländska stiftelser som stöder vetenskaplig forskning. Stiftelsen har också placeringstillgångar från donationer och avkastningen från dessa används för att bedriva institutets verksamhet. Stiftelsen tar emot testamentsgåvor.

Institutets personal i Rom består av en direktör, en forskarlektor, en förvaltningschef och en amanuens samt en bibliotekarie och en städare. Institutet erbjuder också praktikplatser för finländska högskolestuderande och nyutexaminerade. Stiftelsen som administrerar institutet har en ombudsman som arbetar i Helsingfors.