Stipendier

Institutet har fyllt sin kvot för TelepART-stipendier för året 2023. Nya ansökningar behandlas inte.

Stiftelsen som driver Finlands Rom-institut beviljar årligen stipendier för forskning i Rom till forskare i olika skeden av sin karriär. Stipendierna är avsedda för forskning som anknyter till antikens Rom, antikens efterverkningar eller Medelhavsområdets immateriella eller materiella kultur.

Wihuri-stipendiet är avsett för doktorander, och post doc-stipendiet för forskare som redan doktorerat. Pro gradu-stipendiet riktar sig som namnet säger till studenter som skriver sin pro gradu-avhandling.

Stiftelsen som driver institutet beviljar också stipendier för lägerskolor i Rom för högstadieelever och gymnasister.

TelepART-resestipendiet kan sökas för att täcka resekostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser och andra akademiska evenemang i Italien.

Doktorander kan ansöka om stipendium också av föreningen Villa Lantes vänner.