”Grand Tour” för arkitektstudenter

”Grand Tour” är en tvåårig kurs som fokuserar på arkitekturens historia, särskilt antikens arkitektur och dess efterverkningar. Kursen riktar sig till alla arkitekturstudenter i Finland. Den första kursen arrangerades 2009–2010.

Kursen inleds med en introduktions- och intensivvecka i Ekenäs som ordnas i maj eller juni. Till kursens första avsnitt antas 20 deltagare. Syftet med intensivveckan är att göra studenterna förtrogna med hur antikens arkitektur och kultur har påverkat den västerländska arkitekturen.

Under introduktionsveckan tar vi del av föreläsningar om den västerländska arkitekturens historia ur antikens synvinkel och antikens inverkan ända fram till vår tid. I kursprogrammet ingår också att läsa verk som behandlar arkitektur samt att göra ritövningar. Vi gör en utflykt till olika mål där 1700-talets inflytande avspeglas i den finländska byggnadskonsten och landskapsarkitekturen.

Bland deltagarna i introduktionsavsnittet väljs sju studenter som får delta i en månadslång kurs i Italien som börjar i augusti. Vi besöker olika sevärdheter från antiken till vår tid.  I exkursionerna ingår också ritövningar.

Introduktionsavsnittet i Ekenäs motsvarar 5 studiepoäng på universitetsnivå och kursen i Italien 10 studiepoäng. Kursdeltagarna ska komma överens om tillgodoräknandet vid sin egen fakultet. Studenterna har gratis helpension under avsnittet i Ekenäs. För dem som åker till Italien bekostas resor, logi och inträde till besöksmålen.

Under kursens tredje avsnitt sammanställs en utställning och en bok med material som deltagarna producerat under kursen: teckningar och essäer.

Kursens koordinator och ledare är Juhana Heikonen, tekn. dr., arkitekt SAFA och fil. mag. Kursen ordnas i samarbete med Waldemar von Frenckells stiftelse.

Ansökan till kursen är i mars, ojämna år. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats.

Antiikin raunioita.
Kursdeltagare på Villa Adriana, Tivoli.