Stipendier för lägerskolor

Stiftelsens som driver institutet beviljar årligen stipendier för lägerskolor i Rom för elever i grundskolan och gymnasister som studerar latin och historia.  

Stipendiesumman är i regel 100 euro/elev. I lägerskolans program ska ingå ett besök på Villa Lante.

Ansökningstiden för stipendierna för lägerskolor infaller årligen i januari. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats och i sociala medier. Beslut om beviljande av stipendier fattas av stiftelsens styrelse på styrelsemötet i början av mars.

Stipenderna finansieras genom det allmänna understöd som institutet får av undervisnings- och kulturministeriet.