Stipendier för lägerskolor

Stiftelsens som driver institutet beviljar årligen stipendier för lägerskolor i Rom för elever i grundskolan och gymnasister som studerar latin och historia.  

Stipendiesumman är i regel 100-150 euro/elev.

Man kan ansöka om sipendier för lägerskolor varje år i januari. Information om pågående ansökningar ges på startsidan och på institutets sociala medier. Beslut om beviljande av stipendier fattas av stiftelsens styrelse på styrelsemötet i början av mars.

Stipenderna finansieras med det allmänna understöd som institutet får av undervisnings- och kulturministeriet.