Forskarresidens

Utöver boende får du också tillgång till institutets bibliotek dygnet runt och till olika stödtjänster för forskare (bl.a. rekommendationsbrev till bibliotek, arkiv och arkeologiska besöksmål). Du får delta i institutets verksamhet och det vetenskapliga program som ordnas vid institutet.

På Villa Lante finns åtta enkelrum och två dubbelrum för uthyrning. Dessutom förfogar institutet över en bostad på Via Falda i stadsdelen Monteverde, med rum för 3-4 personer.

Rummen är i första hand avsedda för längre arbetsperioder i Rom och boenderätt beviljas i regel för över två veckor långa vistelser. I ansökan prioriteras forskare och studenter inom humaniora vars forskningsprojekt förutsätter en möjlighet att arbeta i Rom. Residensplatserna kan sökas av såväl privatpersoner som grupper. Ansökan till forskarresidens ordnas två gånger om året, i november och i april. Utanför ansökningstiden kan du höra dig för om eventuella avbokade residensplatser genom att kontakta institutets intendent.