Forskarresidens

Utöver boende har du som residensgäst också tillgång till institutets bibliotek dygnet runt, och institutet erbjuder också olika stödtjänster för forskare (bl.a. rekommendationsbrev till bibliotek, arkiv och arkeologiska besöksmål). Du får delta i institutets verksamhet och i det vetenskapliga program som ordnas vid institutet.

På institutet finns fem dubbelrum för uthyrning. Dessutom har institutet en bostad på Via Falda i stadsdelen Monteverde med rum för 3-4 personer.

Rummen är i första hand avsedda för längre arbetsperioder i Rom och boenderätt beviljas i regel för över två veckor långa vistelser. I ansökan prioriteras forskare och studenter inom humaniora vars forskningsprojekt förutsätter en möjlighet att arbeta i Rom. Residensplatserna kan sökas av såväl privatpersoner som grupper.

Ansökan till forskarresidens ordnas två gånger om året – i november och i april. Utanför ansökningstiden kan du höra dig för om eventuella avbokade residensplatser genom att kontakta institutets förvaltningschef.