Konferenser och seminarier

Institutet ordnar årligen ett flertal vetenskapliga seminarier och konferenser i samarbete med finländska och internationella universitet och vetenskapsinstitut. Circolo Gianicolense är ett nätverk av vetenskapsinstitut och vetenskapsakademier invid Gianicolo-kullen. Unga forskare och stipendiater som besöker Rom kan presentera sin forskning på nätverkets seminarier som är öppna för allmänheten.