Besök Villa Lante

På grund av en grundling renovering av Villa Lante kan man inte besöka institutet fr.o.m. den 31.5.2023. Renoveringen uppskattas pågå i två år.