Tutkimus

Instituutin tutkimusaloja ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, klassillinen arkeologia ja taidehistoria sekä muu Italiaan kohdistuva humanistinen tutkimus. 

Tutkimustoiminnassa keskeisessä asemassa ovat instituutin johtajan ja tutkijalehtorin tutkimushankkeet.

Instituuttia ylläpitävä säätiö tukee eri uravaiheissa olevien tutkijoiden työtä myöntämällä stipendejä Roomassa tehtävään tutkimukseen.

Instituutti julkaisee myös tieteellistä julkaisusarjaa Acta Institututi Romani Finlandiae sekä ylläpitää tieteellistä kirjastoa tiloissaan.

Instituutti popularisoi tiedettä mm. julkaisemalla Parlatorio-podcastia ja Fenestra Finnorum -blogia.