Praktik

Institutet erbjuder årligen en praktikplats för två till fyra universitetsstudenter. Praktiken ger inblick i verksamheten vid Finlands äldsta vetenskapsinstitut och den internationella vetenskaps- och kulturvärlden.

Beroende på praktikantens kvalifikationer består hens uppgifter av att till exempel presentera institutets verksamhet och historia för grupper som besöker Villa Lante, medverka i institutets kommunikation (särskilt på sociala medier), assistera den vetenskapliga personalen i deras forskning, ge rådgivning till institutets boende, hjälpa till i biblioteket, delta i arrangemang av seminarier, översätta samt sköta om kundservicen och de dagliga kontorsrutinerna. Vi önskar att sökanden har goda muntliga och skriftliga kunskaper i italienska, intresse för humanistiska vetenskaper samt goda sociala och informationstekniska färdigheter.

Den som är intresserad av praktik vid institutet kan ansöka om en EDUFI-praktikplats i Utbildningsstyrelsen ansökan i september eller februari.