Residens

Finlands Rom-institut erbjuder residens för studenter, forskare, konstnärer, journalister och fackboksförfattare. Under residensperioden får du bo förmånligt i Rom i en unik miljö och ta del av en mångvetenskaplig och mångkonstnärlig gemenskap. I Villa Lantes övre våningar finns enkelrum och dubbelrum. Forskare kan även erbjudas boende på Via Falda i stadsdelen Monteverde, där institutet förfogar över en bostad.

Villa Lante har dessutom en ateljé och en bostad för bildkonstnärer. 

Residensplatser kan sökas via en öppen ansökan som ordnas två gånger om året, i november och i april. För konstnärsateljén ordnas en separat ansökan i november.  På grund av en ankommande renovering av Villa Lante ordnas följande residensansökan för konstnärer i november 2024.

Näkymä ikkunasta.