Introduktionskurs i antikens Rom

Introduktionskursen till antikforskning är en månad lång och riktar sig till universitetsstuderande på grund- och ämnesstudienivå. Kursen ger en allmän introduktion till Roms historia, topografi och materiella kultur utgående från olika källmaterial och metoder inom antikforskning. 

Kursen ordnas i september under det akademiska årets första period, och den motsvarar en studieprestation på 10 studiepoäng. I kursen ingår både muntliga och skriftliga uppgifter.

Till varje introduktionskurs antas sju studenter från finländska högskolor. Deltagarna beviljas ett stipendium och gratis boende på institutet. Kursen är avsedd för studenter som är intresserade av framförallt antiken och dess efterverkningar både under medeltiden och under senare epoker, och som genomför ämnesstudier i något av följande ämnen: arkeologi, historia, klassisk filologi (eller motsvarande) eller konstforskning.

I programmet ingår att stifta bekantskap med antikens och medeltidens viktigaste minnesmärken och monument samt arkeologiska områden och museer i Rom med omnejd. Dessutom innehåller kursen föreläsningar om Roms och Italiens topografi, historia, epigrafik, materiella kultur, konsthistoria och forskningsmetoder. Gruppen gör endagsutflykter till etruskernas områden, Ostia och Tivoli samt ett flerdagsbesök till Campanien. Under kursen utarbetar deltagarna en kort skriftlig uppgift och en muntlig presentation av ett objekt: exempelvis en byggnad, en person eller en plats. Kursen leds av institutets direktör och forskarlektor, men även andra personer som är verksamma inom institutet deltar i undervisningen.

Ansökningstiden till kursen är vanligen i mars–april. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats.

Kursdeltagere i Pompeji.