Apurahat

Instituutin TelepART-apurahakiintiö vuodelle 2023 on täyttynyt. Emme käsittele uusia hakemuksia.

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää vuosittain useita stipendejä eri uravaiheissa oleville tutkijoille tutkimustyöhön Roomassa. Stipendeillä tehtävän tutkimuksen tulee liittyä antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin.

Wihurin stipendi on tarkoitettu väitöskirjatutkijoille ja tutkijastipendi jo tohtoriksi väitelleille tutkijoille. Gradustipendi on nimensä mukaisesti suunnattu pro gradu -tutkielman tekijöille.

Instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää stipendejä myös lukioiden ja yläkoulujen Roomaan suuntautuville leirikouluille.

Telepart-matka-apurahaa voi hakea matkakustannuksiin ja osallistumismaksuihin, jotka liittyvät Italiassa järjestettäviin konferensseihin ja muihin akateemisiin tapahtumiin.

Väitöskirjatutkijat voivat hakea stipendiä myös Villa Lanten ystävät ry:ltä.