Apurahat

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää vuosittain useita stipendejä eri uravaiheissa oleville tutkijoille tutkimustyöhön Roomassa. Stipendeillä tehtävän tutkimuksen tulee liittyä antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin.

Wihurin stipendi on tarkoitettu väitöskirjatutkijoille ja tutkijastipendi jo tohtoriksi väitelleille tutkijoille. Gradustipendi on nimensä mukaisesti suunnattu pro gradu -tutkielman tekijöille.

Instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää stipendejä myös lukioiden ja yläkoulujen Roomaan suuntautuville leirikouluille.

Väitöskirjatutkijat voivat hakea stipendiä myös Villa Lanten ystävät ry:ltä.