Baldassarre Turini

Baldassarre Turini, detaljen i fresken Icontro di Leone Magno con Attila (1512-1514)

Baldassarre Turini, som lät bygga Villa Lante, föddes 1486 i den lilla staden Pescia i Toscana. Den lokala rika mecenatsläkten Turinis avkomling Baldassarre studerade juridik och fick redan i ung ålder arbeta för den mäktiga släkten Medici från Florens. År 1512 ingick han i kardinal Giovanni de’ Medicis följe och tillsammans med honom blev Baldassare tillfångatagen av fransmännen vid slaget i Ravenna.

Då kardinal Giovanni de’ Medici valdes till påve Leo X år 1513, följde Turini med honom till Rom. Lite senare belönades hans lojalitet med en betydelsefull utnämning till påvens datarius. Leo X hade planer på att utnämna Turini till kardinal, men dog plötsligt år 1521, och därför uppnådde Turini aldrig denna status.

Under påve Hadrianus VI korta period blev Turini tvungen att avgå. När Giulio de’ Medici, kusin till Leo X, blev vald till påve Clemens VII, utnämnde han Turini till nuntius, påvens och släkten Medicis förtrogna ombud.

Turini hade också viktiga administrativa ämbeten i Rom: han var magister viarum, övervakare av stadens byggnadsarbeten, och han skötte också om släkterna Medicis och Strozzis palats. Slutligen utnämnde påve Paulus III Turini till hovman vid apostoliska regenthuset och han tjänstgjorde som påvens representant vid viktiga tillställningar, till exempel i samband med Karl V:s resa till Italien.

Baldassarre Turini dog i oktober 1543 och han jordfästes i S. Eustachios kyrka som låg i närheten av hans stadsbostad. Senare förflyttades hans kista till födelseorten Pescia, där ett gravminnesmärke av Raffaello da Montelupo restes i domkyrkan.

Turini hade nära relationer till 1500-talets främsta konstnärer. Enligt Vasari beställde Turini verk av både Leonardo da Vinci och Rafael, vars testamentsexecutör Turini också var. Dessutom var han en nära vän till Rafaels unga student, arkitekten och konstnären Giulio Romano.