Hyresavgifter

Hyran beror på den sökandes status. Studenter och forskare betalar lägre hyra än boende som har förvärvsinkomster. Hyresavgiften fastställs i samband med beviljandet av boenderätt. Studentpriset gäller endast studenter som avlägger grundexamen inom institutets centrala forskningsområden.

Hyran faktureras i början av residensperioden.

Enkelrum

  • normal hyra 45 €/dygn (månadshyra 650 €)
  • hyra för forskare 35 €/dygn (månadshyra 500 €)
  • hyra för studenter 17 €/dygn (månadshyra 250 €)

Dubbelrum (per person)

  • normal hyra 35 €/dygn (månadshyra 500 €)
  • hyra för forskare 23 €/dygn (månadshyra 350 €)
  • hyra för studenter 12 €/dygn (månadshyra 180 €)