Tutkijastipendi

Tutkijastipendi myönnetään tohtoriksi väitelleelle tutkijalle, jonka tutkimus liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. 

Stipendin suuruus on 9000 euroa, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset Roomaan ja noin kolmen kuukauden työskentelyn, josta vähintään puolet tulee suorittaa Roomassa. Apuraha tulee käyttää myöntövuotta seuraavan vuoden aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahansaaja on oikeutettu asumaan Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.  Stipendiaatilla on instituutissa oma huone, mutta keittiö ja kylpyhuone ovat yhteiskäytössä.

Tutkijastipendi on haettavissa vuosittain loka-marraskuussa. Avoimesta hausta tiedotetaan etusivulla ja instituutin sosiaalisen median kanavilla. Päätöksen stipendin saajasta tekee instituuttia ylläpitävän säätiön hallitus joulukuun kokouksessaan.

Tutkijastipendin on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

Tutkijastipendiaatti 2022 oli dos. Timo Korkiakangas.