Villa Lante al Gianicolo 1518-2018


Kirjan kansi.

Arja Karivieri & Simo Örmä (red.), Rom 2018.
ISBN: 978-952-5323-13-9
€ 25

Villa Lantes 500-årsjubileum firas med en ny bok. Boken innehåller vackra bilder från Villa Lante samt textutdrag, dikter och intryck från Gianicolo-kullen, från antiken till nutiden. Boken har gjorts i samarbete mellan Finlands Rom-institut, Villa Lantes vänner rf och fotografistuderande vid Sataedu skola. Texterna i boken är på fyra språk (finska, svenska, engelska och italienska).