Ria Berg nya direktör för Finlands Rom-institut

Ria Berg började som direktör för Finlands Rom-institut den 1 augusti 2021. Berg är docent i klassisk arkeologi vid Helsingfors universitet och en internationellt renommerad forskare som uppskattas särskilt för sina undersökningar om Pompeji, antikens kvinnor och romerska föremål (instrumentum domesticum). Berg var väl förtrogen med institutets verksamhet redan före hon inledde period som direktör, eftersom hon arbetat vid institutet som vetenskaplig assistent (2001–2005) och lektor (2012–2016). I åtta års tid har hon undervisat på olika kurser och medverkat i institutets vetenskapliga verksamhet.

Bergs forskningsprojekt behandlar naturrelation hos antikens romare, vilken reflekterades på många sätt både i den byggda miljön och i konsten och litteraturen. Romarnas relation till naturen kan granskas å ena sidan ur ett personligt och upplevelsemässigt perspektiv, och å andra sidan i en bredare samhällelig, etisk och filosofisk kontext. Denna relation förändrades också ständigt i och med att Rom växte från en liten by till en storstad, och krympte när bosättningen drog sig tillbaka under senantiken.

På ett konkret plan omfattar studien också olika hus i Pompeji och Ostia, där naturrelationen materialiseras i förhållandet mellan hemmens rum inomhus och utomhus, husens trädgårdar, dekorationer i form av målningar och skulpturer samt ornament på vardagliga föremål. Genom att studera dessa kan man reflektera över hur och varför romarna uppehöll en relation till naturen i staden och i hemmen.

Undersökningens mål är att skapa en aktualiserad bild av romarnas naturrelation ur olika perspektiv. Dessutom kommer resultaten att kartlägga och reflektera över västerlänningarnas naturrelation i ett tidigt stadium och problem förknippade med den.

Ytterligare information