Universitetens egna kurser

Finländska universitet kan också ordna egna kurser på Villa Lante. Kursernas rekommenderade längd är två veckor och antalet deltagare kan vara högst åtta (studenter och lärare). Undantag i fråga om antalet deltagare kan göras av motiverade skäl. Studenterna och lärarna beviljas boende på Villa Lante under kursen (se hyresavgifter och boende). 

Institutets viktigaste vetenskapsområden är arkeologi, historia, klassiska språk och konsthistoria, men kurser vid institutet kan ordnas också av andra ämnen och utbildningsprogram. Institutets personal kan medverka i undervisningen på kursen enligt överenskommelse.

Kursarrangemangen ska avtalas med institutets intendent (). De kurser som blivit godkända för att ordnas på Villa Lante kan ansöka om resestipendier för kursdeltagarna. Stipendierna beviljas av stiftelsen som administrerar institutet för att täcka kostnader för resor och boende. Institutet informerar om ansökan på sin webbplats.