Yliopistojen omat kurssit

Suomalaiset yliopistot voivat järjestää myös omia kurssejaan instituutissa. Kurssien suositeltu pituus on noin kaksi viikkoa, ja maksimihenkilömäärä (opiskelijat ja opettajat) on kahdeksan. Perustellusta syystä henkilömäärään voidaan tehdä poikkeuksia. Kurssien opiskelijat ja opettajat saavat kurssin ajaksi asumisoikeuden instituuttiin (ks. hinnasto ja asuintilat). 

Instituutin keskeisiä aloja ovat arkeologia, historiatieteet, klassilliset kielet ja taidehistoria, mutta kursseja instituutissa voivat järjestää muutkin oppiaineet ja koulutusohjelmat. Instituutin henkilökunta voi osallistua kurssin opetukseen sopimuksen mukaan.

Kurssien järjestämisestä tulee sopia instituutin hallintopäällikön kanssa (). Instituutissa järjestettäviksi hyväksytyt kurssit voivat hakea instituuttia ylläpitävältä säätiöltä matka-apurahoja kurssin osallistujien matka- ja asumiskustannuksiin vuosittain, seuraavan kerran keväällä 2023. Avoimesta apurahahausta ilmoitetaan etusivulla.