Grundlig renovering av Villa Lante är i gång

Foto: Stämningar från den grundläggande renoveringen 1974.

I september 2023 har en grundlig renovering av Villa Lante börjat. Fastigheten ägs av finska staten, och utrikesministeriet leder renoveringsprojektet. Från och med juni 2023 kan man inte besöka Villa Lante.

Institutet har flyttat till tillfälliga utrymmen i adressen Via Garibaldi 31, och verksamheten fortsätter även under renoveringen. Kursverksamheten samt den akademiska verksamheten fortsätter så gott som normalt, men residensverksamheten begränsas.

I den grundliga renoveringen förnyas hustekniken, så som avloppssystemet och elektricitet. De historiska freskerna på entréplan putsas upp. I renoveringen strävar man efter att bevara så mycket av det gamla som möjligt. Huvudprojekteraren för den grundläggande renoveringen är ALA Architects. Planeringen har kompletterats i Italien av konstruktionsföretaget PRAS Tecnica Edilizia. Det lokala familjeföretaget Edil Fema har valts till entreprenör för renoveringsprojektet. Den italienska myndigheten som motsvarar finska Museiverket (Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma) har godkänt planerna.