Instituutti

Suomen Rooman-instituutti on tiedeinstituutti, jonka tehtävä on edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta sekä taiteita, antaa opetusta sekä avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa. Instituutti on aloittanut toimintansa vuonna 1954. Sen toimipaikka on Villa Lanten renessanssihuvila Roomassa.

Villa Lantessa tehdään peruskorjausta 2023-2025 ja instituutti toimii väistötiloissa osoitteessa Via Garibaldi 31.

Instituuttia ylläpitää yksityinen suomalainen säätiö Institutum Romanum Finlandiae. Säätiö saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi se saa apurahoja suomalaisilta tiedettä tukevilta säätiöiltä. Säätiöllä on myös yksityisistä lahjoituksista muodostunutta sijoitusvarallisuutta, jonka tuottoja se käyttää instituutin toimintaan. Säätiö voi ottaa vastaan testamenttilahjoituksia.

Instituutin henkilökuntaan Roomassa kuuluu johtaja, tutkijalehtori, hallintopäällikkö, viestintä- ja hallintokoordinaattori, kirjastonhoitaja sekä siivooja. Instituutti tarjoaa myös harjoittelupaikkoja suomalaisille korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille. Helsingissä työskentelee instituuttia ylläpitävän säätiön asiamies.