Apurahat leirikouluille

Instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää vuosittain stipendejä Roomaan suuntautuville lukion ja peruskoulun latinan- ja historianopiskelijoiden leirikouluille.  

Stipendisumma on lähtökohtaisesti 100-150 euroa/oppilas.

Leirikoulustipendit ovat haussa vuosittain tammikuussa. Avoimesta hausta tiedotetaan etusivulla ja instituutin sosiaalisen median kanavilla. Päätöksen stipendien saajista tekee instituuttia ylläpitävän säätiön hallitus maaliskuun alun kokouksessaan.

Leirikoulustipendit myönnetään instituutin saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta.

Leirikoulustipendejä voi hakea 9.1.–5.2.2023 hakulomakkeella. Tässä haussa etusijalla ovat leirikoulut, jotka toteutetaan vuoden 2023 aikana tai alkuvuodesta 2024.