Apurahat leirikouluille

Instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää vuosittain stipendejä Roomaan suuntautuville lukion ja peruskoulun latinan- ja historianopiskelijoiden leirikouluille.  

Stipendisumma on lähtökohtaisesti 100 euroa/oppilas. Leirikoulun ohjelmaan tulee sisältyä vierailu Villa Lantessa.

Leirikoulustipendit ovat haussa vuosittain tammikuussa. Avoimesta hausta tiedotetaan etusivulla ja instituutin sosiaalisen median kanavilla. Päätöksen stipendien saajista tekee instituuttia ylläpitävän säätiön hallitus maaliskuun alun kokouksessaan.

Leirikoulustipendit myönnetään instituutin saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta.