Apurahat leirikouluille

Instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää vuosittain stipendejä Roomaan suuntautuville lukion ja peruskoulun latinan- ja historianopiskelijoiden leirikouluille.  

Stipendisumma on lähtökohtaisesti 100-150 euroa/oppilas.

Leirikoulustipendit ovat haussa vuosittain tammikuussa. Avoimesta hausta tiedotetaan etusivulla ja instituutin sosiaalisen median kanavilla. Päätöksen stipendien saajista tekee instituuttia ylläpitävän säätiön hallitus maaliskuun alun kokouksessaan.

Leirikoulustipendit myönnetään instituutin saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta.

Leirikoulustipendejä voi hakea 8.1.–4.2.2024 hakulomakkeella. Haussa etusijalla ovat leirikoulut, jotka toteutetaan vuoden 2024 aikana, mutta stipendejä voidaan myöntää myös leirikouluille, jotka toteutuvat alkuvuonna 2025.