Gradustipendi

Gradustipendi myönnetään vuosittain yhdelle pro gradu -tutkielman tekijälle, jonka gradu liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. 

Stipendin suuruus on 1500 euroa, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja kuukauden työskentely Roomassa. Gradustipendiaatti on oikeutettu asumaan instituutissa ilmaiseksi stipendikautensa ajan. Stipendiaatilla on instituutissa oma huone, mutta keittiö ja kylpyhuone ovat yhteiskäytössä.

Gradustipendi on haussa vuosittain ja avoimesta hausta tiedotetaan etusivulla ja instituutin sosiaalisen median kanavilla. Päätöksen stipendin saajasta tekee instituuttia ylläpitävän säätiön hallitus.

Gradustipendi myönnetään instituutin saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta.

Gradustipendiaatti 2023 on HuK Vera Tuononen.