Tutkijalehtorin tutkimushanke

Tutkijalehtori Elina Pyyn tutkimusprojekti “Rewriting Rape: Archetypes of Sexual Violence in Ancient Myth and on the Contemporary Screen” (2019-2023) käsittelee seksuaalisen väkivallan narratiiveja antiikin mytologiassa ja myyttien toisintoja 2000-luvun elokuva- ja tv-fiktiossa.

Tutkimus kuuluu antiikin jälkivaikutuksen alaan. Se pyrkii selvittämään yhtäältä kuinka antiikin perintö vaikuttaa modernin ruutufiktion tapoihin kuvata seksuaalista väkivaltaa, toisaalta kuinka ajankohtaiset ruumiillisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden diskurssit vaikuttavat tapoihin tulkita ja uudelleenkirjoittaa antiikin myyttejä.

Tutkimus liittyy akateemiseen keskusteluun siitä, kenen ääni seksuaalisen väkivallan narratiiveissa kuuluu, miten uhrin/selviytyjän kokemusta sanallistetaan (tai ei sanallisteta) ja kuinka tekstuaalinen subjektiivisuus muodostuu näissä kulttuurisissa kertomuksissa.

Pyy soveltaa antiikin kirjallisuuden tutkimukseen narratologista metodia ja hyödyntää myytin modernien uudelleentulkintojen kohdalla feministisen elokuvatutkimuksen teoreettista taustaa. Hänen lähestyy antiikin mytologiaa elävänä ja muuttuvana traditiona, jossa jokainen myytin uudelleenkerronta – antiikista nykypäivään – paitsi heijastaa aikansa olosuhteita, myös muuttaa ymmärrystämme myytin merkityksestä.

Pyy on erityisen kiinnostunut soveltamaan sukupuolen-, kirjallisuuden-, kielen- ja elokuvatutkimuksen kriittisiä metodeja antiikin lähteiden tutkimukseen. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita, jotka käsittelevät muun muassa herooisuuden, maskuliinisuuden ja kulttuuri-identiteetin yhteyksiä roomalaisessa runoudessa, sekä monografiat The Semiotics of Caesar Augustus (Bloomsbury, 2018), jossa hän tutkii Augustus-hahmon muuttuvia merkityksiä länsimaisessa kulttuurissa, ja Women and War in Roman Epic (Brill, 2020).