Kirjasto

Kirjasto on väistötiloissa suppeampi ja osa kirjoista on väliaikaisessa varastossa. Tarvittaessa kirjoja voi tilata kirjastonhoitajalta myös varastosta muutaman päivän viiveellä.

Instituutissa on tieteellinen, noin 21 000 nidettä käsittävä kirjasto. Kirjaston erikoisala on antiikintutkimus, erityisesti Rooman topografia. Kirjaston tarkoituksena on toimia käsikirjastona instituutin tutkijoille, ja siksi sinne pyritään hankkimaan tärkeimmät hakuteokset klassillisen filologian, antiikin historian, klassillisen arkeologian ja taidehistorian aloilta. Lisäksi kirjastoon hankitaan mahdollisimman kattavasti suomalaisten tutkijoiden julkaisemat teokset humanistisilta aloilta. Noin 200 aikakauskirjasta suuri osa saadaan Acta Instituti Romani Finlandiae -sarjan vaihtona.

Instituutin kirjastoon kuuluu myös instituutin asukkaiden seurusteluhuoneeseen (parlatorio) sijoitettu suppea Fennica-osasto, jossa on kirjoja ennen kaikkea suomalaisesta taiteesta ja arkkitehtuurista. Villa Lanten aikaisempien asukkaiden, Wolfgang ja Nadine Helbigin kirjat muodostavat kiinnostavan osan kirjaston historiallista kokoelmaa.

Palvelut

  • Kirjastossa on langaton verkkoyhteys.
  • Instituutissa on skanneri/kopiokone.
  • Kirjastossa saa ottaa valokuvia.

Instituutin ulkopuoliset pääsevät kirjastoon sopimalla vierailusta kirjastonhoitaja Diana Giofrèn kanssa.

Kirjoja ei lainata instituutin ulkopuolelle.

Instituutin kirjaston kokoelmat kuuluvat osana Rooman tieteellisten kirjastojen yhteisluetteloihin URBS ja URBiS. Kirjasto on myös World Cat -luettelon jäsen.

Kirjaston uutuusluettelo