Delegationen


[vc_row][vc_column width=”1/1″][text_output]Verksamheten i stiftelsen och vid Finlands Rom-institut övervakas av stiftelsens delegation som består av minst 18 och högst 40 ledamöter valda för en period på fem år. Ledamöter valda 1975 och dessförinnan har enligt tidigare regler livslångt medlemskap. Direktorn vid Finlands Rom-institut är under sin tjänsteperiod självskriven ledamot i delegationen. Vid val av delegationsledamöter måste det sörjas för att de humanistiska vetenskaperna, medicine konsten samt skolväsendet och näringslivet är representerade.
Vd Timo Viherkenttä (ordförande)
Överdirektör Elina Anttila
Institutets direktor, Docent Ria Berg (självskriven medlem som institutets direktor)
Verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh
Verkställande direktör Stefan Björkman
Generalsekreterare Tuija Brax (vice ordförande)
Professor Christer Bruun
Professor Marcus Castrén
Överbibliotekarie emeritus Kai Ekholm (vice ordförande)
Överbibliotekarie Cecilia af Forselles
Forskningsdirektör Päivi Happonen
Professor Tuomas Heikkilä
Styrelsens ordförande Erkki Helaniemi
Kompositör Eero Hämeenniemi
Förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen
Undervisningsråd Kristina Kaihari
Styrelsens ordförande Petteri Karttunen
Rektor Jukka Kola
Vd Hille Korhonen
Riksdagsledamot Hanna Kosonen
Konstnärsprofessor Tero Laaksonen
Generalsekreterare Tuomas M.S. Lehtonen
Lagman Pekka Merilampi
Professor Outi Merisalo
Vd Marjo Miettinen
Verkställande direktör Mikko Myllykoski
Ombudsman Arto Mäenmaa
Professor Heikki Pihjalamäki
Konstnär Mari Rantanen
Rektor Aino Sallinen
Enhetsdirektör Liisa Savunen
Lektor Virpi Seppälä-Pekkanen
Professor emerita Eva Margareta Steinby
Informationschef Marjo Timonen
Rektor Raija Vahasalo
Stadsdirektören Ritva Viljanen
Rektor Thomas Wilhelmsson
Verkställande direktör Merja Ylä-Anttila
Stiftelsens ombudsman är delegationens sekreterare.[/text_output][/vc_column][/vc_row]