Aktuellt

Institutet ordnar varje månad föreläsningar, konserter och andra kulturevenemang.  Målet är att presentera aktuell italiensk forskning inom institutets vetenskapsområden, medverka i vetenskapssamfundets verksamhet i Rom och presentera finländsk forskning inom det humanistiska området och finländsk kultur för den lokala publiken. Institutets italienska vänförening Amici di Villa Lante al Gianicolo har i flera decennier bidragit med oersättligt stöd till verksamheten.