Nya publikation: Acta Instituti Romani Finlandiae 49

Den 49:e volymen i institutets vetenskapliga publikationsserie Acta Instituti Romani Finlandiae har publicerats:

Tangible Religion: materiality of domestic cult practices from antiquity to early modern era. Editors: Ria Berg, Antonella Coralini, Anu Kaisa Koponen & Reima Välimäki. Roma 2021

Digital version är öppen tillgång. Pappersversion kan köpäs på
förläggares webbsidan: Quasar Edizioni.