Wihuri-stipendiat Jake Tippett

Mies, jolla on tummanharmaa kauluspaita yllään, pitää kädet selän takana ja katsoo hymyilevästi kameraan.

Institutets Wihuristipendiat FM Jake Tippett (Helsinfors universitet) presenterar sin doktorsavhandling ”Beyond the Doxa: Paradox, Agency, and Scepticism in Niccolò Machiavelli”:

”Min doktorsavhandling undersöker paradox, handlingsfrihet och skepsis i den Florensbördige renässanstänkaren Niccolò Machiavellis skrifter. Jag vill presentera en ny inblick i Machiavellis tankar och skrifter genom att ompröva den vikt och betydelse som paradox, både som ett litterärt medel och en kulturell strategi, har genom det mångsidiga, och ofta outforskade, utbud av hans texter: brev, dikter, pjäser, och politiska verk. Genom att kombinera tillvägagångssätt från kulturell och intellektuell historia, är mitt mål att utforska och förklara hur paradox hör ihop med frågor om mänskligt handlande och skepsis i hans arbete. På så sätt hoppas jag inte bara visa att paradoxen berättade om den teoretiska upptagenhet som hans arbete har med mänskligt handlande, men också att han använde den paradoxala formen som ett verktyg för att underlätta sina egna kreativa och konstnärliga handlingar.”

Läs Jakes presentation i sin helhet på engelska här.

Jenny och Antti Wihuris stiftelse har sedan år 1965 beviljat ett årligt stipendium åt en doktorand som skriver sin avhandling inom något av institutets forskningsområden.