Acta Instituti Romani Finlandiae

Institutets vetenskapliga publikationsserie Acta Instituti Romani Finlandiae har utkommit sedan 1961. I serien publiceras studier av institutets arbetsgrupper, monografier av institutets medlemmar och essäer från seminarier som ägt rum vid institutet inom klassisk filosofi, epigrafik, klassisk arkeologi, antikens och medeltidens historia samt konst. Publikationsserien har granskats av andra forskare.

Docent Kalle Korhonen (Helsingfors universitet) är seriens huvudredaktör och till redaktionen hör även institutets direktor Ria Berg, professor Marjo Kaartinen (Åbo universitet). Redaktionssekreteraren är institutets forskarlektor Tuomo Nuorluoto. Seriens ISSN-nummer är 0538-2270 (online-version 2499-1392).

Den internationella publikationsnämden består av John Bodel (Providence, USA), Irene Bragantini (Napoli), Alfredo Buonopane (Verona), Michel Gras (Paris), Klaus Herbers (Erlangen) och Sybille Ebert-Schifferer (Roma).

Forskning som anknyter till institutets forskningsområden kan erbjudas för publikation i serien genom att ta kontakt med huvudredaktören ().

Instruktioner för författare.

Förutom de slutsålda volymerna (2, 5, 9.1, 12, 23) kan böckerna beställas från adresserna nedan.

Vetenskapsbokhandeln Snellmansgatan 13 00170 Helsingfors Finland http://www.tiedekirja.fi
Edizioni Quasar Via Ajaccio 43 00198 Roma (ITALIA) Fax +3906-85833591 http://www.edizioniquasar.it

Följande volymer finns tillgängliga i pdf: 2, 9.1., 41-.