Tieteellinen kurssi

Tieteellinen kurssi antaa aineopintojen loppuvaiheessa oleville, pro gradu -työtä kirjoittaville tai vastavalmistuneille antiikintutkimukseen suuntautuville opiskelijoille syventävää tietoa alan tutkimusmetodeista ja -aineistoista. Kurssin aikana kuullaan instituutin tutkijoiden ja vierailevien asiantuntijoiden esitelmiä tutkimusaiheistaan. Ekskursioilla tutustutaan syventävällä tasolla Rooman ja sen lähialueiden arkeologisiin kohteisiin ja museoihin.

Kurssin yhteinen teema liittyy johtajan tutkimusprojektiin, ja ohjelmaan kuuluu siihen liittyvä luentosarja, ja kukin opiskelija kirjoittaa aihepiiristä laajahkon tieteellisen tutkielman, jota käsitellään  seminaarikeskusteluissa. Kurssin suorittamiseen sisältyy myös suppeampia suullisia ja kirjallisia töitä. Ohjelmaan kuuluvat myös vierailut Rooman muissa ulkomaisissa tiedeinstituuteissa ja niiden kirjastoissa.

Kullekin kurssille valitaan seitsemän opiskelijaa suomalaisista yliopistoista. Opiskelijoiden valinnassa painotetaan suuntautumista ja kiinnostusta antiikintutkimukseen sekä menestymistä opinnoissa. Osallistujille myönnetään stipendi ja ilmainen asuminen instituutissa.

Kaksitoista viikkoa kestävä kurssi sijoittuu helmi-toukokuulle, ja se vastaa yliopistollisena suorituksena 25 opintopistettä. Joka kolmas vuosi kahden edellisen tieteellisen kurssin opiskelijoista kootaan työryhmä toteuttamaan johtajan valitsemaa tutkimushanketta.

Kurssin hakuaika on elo-syyskuussa. Hausta ilmoitetaan etusivulla.

Studenter i Rom.