Opettajakurssi

Opettajajärjestöt voivat hakea oikeutta järjestää opettajakurssi instituutissa. Kahden viikon mittainen kurssi järjestetään yleensä kesäkuussa. Kurssilaisia voi olla korkeintaan kahdeksan, ja heille myönnetään ilmainen asumisoikeus instituutissa. Lisäksi instituutin tieteellisen henkilökunnan antama opetus kuuluu kurssilaisten etuihin.

Kurssiohjelma perustuu osin instituutin kurssien säännöllisesti toistuviin osiin, mutta sisältöä pyritään räätälöimään kunkin ryhmän erityistoiveiden mukaan. Ohjelman rungon muodostaa tutustuminen historialliseen Roomaan ja sen perintöön: kiertokäynnit Rooman ja sen lähiympäristön historiallisesti tärkeissä kohteissa, kuten arkeologisilla alueilla ja museoissa. Kiinnostuksen mukaan voidaan myös järjestää retki Rooman ulkopuolelle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan huomioida opettajien erityisiä kiinnostuksen kohteita järjestämällä käyntejä oppilaitoksissa tms.

Instituutissa on järjestetty täydennyskoulutuskursseja sen keskeisten alojen koulujen aineenopettajille kesäkuussa aivan toiminnan alkuajoista lähtien: ensimmäinen kurssi oli vuonna 1955, ja se oli suunnattu “oppikoulujen latinan, historian ja kirkkohistorian opettajille”. Kursseja on järjestetty erityisesti historian, uskonnon, kuvataiteen ja latinan opettajille, mutta myös mm. opettajain jatko-opintoyhdistyksen jäsenille, maantieteen opettajille ja opinto-ohjaajille.

Hakuaika on huhtikuussa, jolloin haetaan oikeutta järjestää seuraavan vuoden opettajakurssi. Avoimesta hausta ilmoitetaan suoraan opettajajärjestöille.

Huhtikuussa 2024 ei ole hakua, koska Villa Lanten remontin vuoksi vuoden 2025 kurssin järjestämisestä päätetään vasta syksyllä 2024.